Fuif/evenement

Wil je een fuif/evenement/buurtfeest... organiseren?

Vul dan het juiste aanvraagformulier in dat je op de gemeentewebsite Dilbeek.be kan downloaden en bezorg het
- via mail naar evenementen@dilbeek.be
- of via de post
 naar 'College van Burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek'.

Doe dit ten laatste 8 weken op voorhand. Indien deze aanvraagtermijn overschreden wordt, bekijkt het gemeentebestuur wat mogelijk is, maar kan het niets garanderen.

Met dit formulier kan je alle facetten van je evenement in één keer aanvragen. Of een stukje bv enkel voor het plaatsen van promoborden. Het gaat hier onder andere over de uitleenmaterialen, veiligheid, muziekvergunning, aanvraag voor het maken van publiciteit, tapvergunning, fuifcoaches, aanvraag gemeentelijke subsidies, verkeersmaatregelen en brandveiligheid.
Tegelijkertijd is het een nuttige checklist voor jezelf als organisator.


!!! Voor het gebruik van gemeentelijk materiaal is er een reglement opgemaakt. Aan verenigingen wordt nu ook een vergoeding gevraagd voor het gebruik/vervoer van gemeentelijk materiaal.
Alle info vind je in het reglement op www.dilbeek.be