Coronavirus

Alles over het Coronavirus COVID-19

 

Check alle laatste info via de officiële website van de overheid.

Check hier de veelgestelde vragen over de dienstverlening van Groep Dilbeek

 

20/8: Terug naar school, meer publiek op evenementen

 

Samenvatting van de beslissing

Lees hier de volledige tekst over de beslissing van 20 augustus

 

29/7: sociale bubbel beperkt tot 5 volwassenen

 

Vanaf woensdag 29 juli geldt, voor minstens de komende maand: 

 • De sociale bubbel wordt kleiner: een gezinsbubbel zal de komende maand maximaal contact mogen hebben met 5 andere volwassenen, kinderen niet inbegrepen.
 • Niet-begeleide evenementen zoals uitstappen of familiebijeenkomsten zijn beperkt tot 10 personen, kinderen onder de twaalf jaar niet meegerekend. 
 • Op evenementen binnen worden er nog 100 mensen toegelaten, buiten 200 mensen, mondmaskers zijn er verplicht. 
 • Je moet opnieuw alleen winkelen voor maximaal 30 minuten in de winkel, behalve wanneer je een afspraak hebt. 
 • Ook sportlessen en wellnesscentra hebben vanaf nu een registratieplicht.

Lees hier meer details over de nieuwe maatregelen van 27/7

 

23/7: verruiming mondmaskerplicht, beperk je bubbel zoveel mogelijk

 

Door het stijgend aantal besmettingen heeft de Nationale Veiligheidsraad een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn. nieuwe versoepelingen komen er voorlopig niet.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:

- Op markten, rommelmarkten en kermissen,
- In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;
- In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;
- In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten ;

 • Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
 • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

Wat de bubbel van 15 betreft wordt in herinnering gebracht dat de regel absoluut moet worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

 

24/6

 

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

 • het respecteren van de hygiënevoorschriften;
 • activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
 • het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • het respecteren van de veiligheidsafstand;
 • de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Mogen onder bepaalde voorwaarden openen:

 • zwembaden en wellnesscentra;
 • pretparken en binnenspeeltuinen;
 • theaters en bioscopen;
 • casino's en speelzalen;
 • congreszalen;
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.

Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondmaskers, wat nog steeds sterk wordt aanbevolen.

Volgende activiteiten mogen in dit stadium nog niet hervatten:

 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
 • massa-evenementen.

3/6: ruimere bubbels en horeca terug open

 

Op woensdag 3 juni heeft de Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goedgekeurd. Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten blijkt, zijn de indicatoren van onze gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van deze nieuwe fase.

Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet mag de uitzondering.

De activiteiten die verboden blijven, zullen dat zijn omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald. Hieronder een tijdlijn van wat de komende weken (eventueel) verandert.

13/5: fase 2 van het afbouwplan gaat in op 18 mei

 

Vandaag, woensdag 13 mei, is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) uitgebreid met de ministers-presidenten bijeengekomen. De NVR heeft op basis van het verslag van de experts van de GEES beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. Er zijn veel activiteiten die weer opstarten en dat heeft een impact op de contacten tussen mensen. Het is de bedoeling om mensen gespreid in de tijd hun gewoontes weer te laten opnemen, om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen.

Meer informatie over de aanpassingen van de maatregelen in fase 2 lees je hier.

6/5: Fase 1b van de exitstrategie vanaf 11 mei

 

De nationale veiligheidsraad heeft gisteren beslist dat de nieuwe fase van de afbouwstrategie, fase 1b, op 11 mei 2020 van start zal gaan.

 • Vanaf 10 mei zal er een verdere uitbreiding van de sociale contacten worden toegestaan.
 • Op 11 mei zullen de winkels heropenen (de markten zullen in deze fase nog niet worden hervat).
 • Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen hun activiteiten nog niet hernemen.

U kunt het volledige persbericht hier nalezen.

 

24/4: Exitstrategie voorgesteld

 

Onder voorbehoud van de evolutie van het aantal besmettingen werden een aantal mogelijke versoepelingen voorgesteld. 

16/4: Maatregelen verlengd tot 3 mei

Er zijn een aantal aanpassingen in de maatregelen:

 • Doe-het-zelfwinkels en tuincentra zullen opnieuw kunnen openen, onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels. De veiligheidsafstanden zullen moeten worden gerespecteerd
   

27/3: Maatregelen verlengd tot 19 april

Dezelfde maatregelen blijven van kracht. Zie hieronder, maar hou vooral deze regels in acht.

18/3: COVID19 - Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

 

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
 1. Voedingswinkel
 2. Dokter
 3. Apotheek
 4. Postkantoor
 5. Bankautomaat
 6. Benzinestation
 7. Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
 1. Krantenwinkels
 2. Kappers (1 klant per keer)
 3. Nachtwinkels (open tot 22u) 

Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren. 

 • Alle voedingswinkels blijven geopend.  De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.  Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Voor het jeugdwerk:

16/03 - Ook alle buitenspeeltuinen moeten dicht

Niet alleen de binnenspeeltuinen, maar ook alle buitenspeeltuinen moeten dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat staat te lezen op de officiële website van de federale overheid rond het coronavirus.

Meer info over deze beslissing vind je via https://www.dilbeek.be/nieuws/speel-en-sportterreinen-buiten-afgesloten

17/03 - Speelpleinwerking paasvakantie geannuleerd

Meer info via https://jongeren.jind.be/nieuws/speelplein/pasen2020


18/03 - Kampen en activiteiten paasvakantie geannuleerd

De minister van Jeugd besliste in samenspraak met de jeugdwerkkoepels om alle kampen en activiteiten in de paasvakantie te annuleren. Meer info via https://www.benjamindalle.be/post/het-jeugdwerk-annuleert-alle-activiteiten-in-de-paasvakantie

 

Voor Groep Dilbeek:

 • Alle gemeentelijke infrastructuur sluit de deuren t.e.m. 5 april. Onze diensten draaien op een minimale dienstverlening (Bib, Westrand, sportzalen en Dilkom sluiten wel helemaal). We vragen om zoveel mogelijk zaken telefonisch of via mail door te geven.
 • Meer info over de gevolgen voor de gemeentelijke werking vind je via https://www.dilbeek.be/nl/nieuws/gevolgen-voor-werking-gemeente

Wat de scholen betreft:

 • Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.
 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes;

Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft:

 • Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. (Meer info rond activiteiten van Vrije Tijd Dilbeek vind je via https://www.westrand.be/nieuws/354/Alle_voorstellingen_lezingen_en_films_geannuleerd_tot_eind_maart/)
 • Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten;
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant;
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
 • De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend;
 • Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.

Wat het werk betreft:

 • Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt .

Wat het openbaar vervoer betreft:

 • Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

We wijzen erop dat deze maatregelen een aanvulling vormen op de eerder geformuleerde aanbevelingen. We blijven in de versterkte fase twee.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Voor vragen over economie: 0800 120 33