Chiro Schepdaal

Contactpersoon: 
Inez Gyssens 0471 31 05 80 inezgyssens@gmail.com
Jeroen Van Cutsem 0470 21 50 53 jeroenvancutsem13@gmail.com
Leeftijd: 
Vanaf 6 jaar
Wanneer: 
Zondagnammidag
Locaties: 
Afbeelding Gebouw: